Jdi na obsah Jdi na menu
 


STONOŽKA  ANEŽKA  A  JABLÍČKOVÝ ČAS

 

PODTÉMATA:

KAM STONOŽKA DOJDE
BAREVNÝ ČAS
KDE SE BRAMBOR NARODÍ
ANEŽKA MÁ ČERVIVÉ JABLÍČKO


CÍL:

Umožnit nově příchozím dětem pozvolna se adaptovat na nové prostředí. Podporovat vznik kamarádských a přátelských vztahů mezi dětmi.
Seznámení dětí s charakteristickými znaky a projevy podzimu,aktivně se podílet   a 
účastnit sběru  přírodnin,sušení,umožnit tvořivou činnost s nimi,zapojení rodičů.
Předkládat dětem takové náměty pro práci s přírodninami,aby pro ně  byla tato činnost zajímavá,  tvořivá,s dostatečným uplatněním fantazie.
Vnímat krásu podzimní přírody při vycházkách,delších turistických výletech do okolí
MŠ. Vést děti k poznání,že přírodu je třeba chránit ve všech jejich podobách,vést děti k radosti a uspokojení z pohybu a pobytu v přírodě.
Vytvoření rituálů a společných pravidel chování.


DOBA TRVÁNÍ:
roční období-podzim

NABÍZENÉ ČINNOSTI:

sběr a sušení přírodnin práce s nimi a zapojení rodičů
kina,divadýlka     
ekologický projekt,prvky ekologie v dalších činnostech
účast na různých akcích,které se vážou k tradicím obce a školy
pobyt v přírodě

 

zpět