Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace dne v mateřské škole

 

  6.15   -    8.30               otevření školy,spontánní hra a činnosti dětí

  8.30    -   8.45               přivítání dětí  /rituální říkadla/

  8.45    -   9.00               cvičení dětí, pohybové činnosti

  9.00   -    9.20               hygiena,svačina

  9.20   -     9.40              zájmové a řízené činnosti / frontální, skupinové/ 

  9.40   -    11.50             příprava na pobyt venku,pobyt venku 

 11.50  -   12.45             převlékání,hygiena, oběd 

 12.45  -   14.45             spánek,odpočinek,nespací aktivity  

 14.45  -   16.00             spontánní aktivity dětí  /možnost pokračovat v započatých

                                      dopoledních činnostech,individuální práce s dětmi /  

 

 

Spoluúčast rodičů
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.
Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.
Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod.
Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.
Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.

obrazek-05.jpg

 

 

 

 

 

zpět