Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristiska ZŠ

Základní škola Mladotice je malotřídní základní škola,která poskytuje vzdělání žákům prvního stupně . 
     Škola je organizovaná jako dvojtřídní.Od 1.1.2003, kdy se stala škola právním subjektem – příspěvkovou organizací, je součástí školy také mateřská škola a školní výdejna jídelna a od 1.9.2007 se stala součástí školy i školní družina.
Kapacita naší školy je 60 žáků, průměrně je ale navštěvována 28 až 38 žáky.

     Škola je spádovou školou pro ostatní obce Chrašťovice, Křečov,  Štichovice, Mladotice zastávka,Velká a Malá Černá Hať, Strážiště.

     Naše základní škola je v jedné budově s MŠ, která je integrována  nejen organizačně, ale i edukačně. MŠ zajišťuje celodenní péči. Součástí areálu je také zahrada, ve které je spousta průlezek a pískoviště. Používat může MŠ i ZŠ hřiště OÚ. V okolí školy jsou lesy, pole, louky, koupaliště – což jsou ideální místa pro výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky.

 

Materiální podmínky:

     Vybavení je přístupné všem pedagogům a žákům. ICT učebna  je vybavena  žákovskými počítači, jedním učitelským počítačem . Rozšiřování vybavenosti výpočetní technikou je obsaženo v dlouhodobém plánu školy a ICT plánu.
     Na velmi dobré úrovni je vybavení školy výukovým softwarem, který škola využívá v souladu s licenčními ujednáními. ZŠ vlastní výukové programy (určené k výuce i ověřování znalostí) ke všem vyučovacím předmětům. Tyto výukové programy byly zakoupeny z dotací v rámci SIPVZ i z vlastních prostředků.    
       Postupně dochází k modernizaci a obnovování inventáře pomůcek a didaktické techniky.

obrazek-01.jpg

 

 

 

 

 

pokračování