Jdi na obsah Jdi na menu
 


DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní.

Čtvero roční období
Výzdoba školy, tradice a zvyky vztahující se k jednotlivým ročním obdobím u nás i v jiných zemích, advent, Vánoce, Velikonoce, rozsvěcení stromečku na návsi s vystoupením žáků, Mikuláš s nadílkou, vánoční besídka ve škole, zdobení velikonočních kraslic různými technikami a jiné výrobky na vítání jara
Zajímaví lidé mezi námi
Krása kamene
Čarodějnice
Den Země, ekologie v našem okolí

Výstava dětských prací před školou, zaměřených na ochranu přírody a přání naší Zemi
Soubor jednotlivých projektů, který pomáhá vést děti k uvědomění si zodpovědnosti za životní prostředí
Zdravé zuby
Jsem dobrý chodec, cyklista, BESIP

Kurz dopravní výchovy, ukázky výcviku psů, spolupráce s Policií ČR
Zdravé a zdatné děti
Sportovní den
Školní Olympiáda
Hliníkožrout
– třídění odpadů

Regionální výlety

Vycházky do přírody

Zaměřeno na ekologickou výchovu, 1. pomoc, topografii, mimořádné situace .
Výlety do vzdálenějšího okolí.

 

zpět