Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristiska školy

 

Naše škola je umístěna ve středu obce, uprostřed krásné přírody|,v turisty vyhledávané lokalitě.
Je obklopena lesy, které jsou dětem dostupné.   
Mateřská škola byla v obci založena v roce 1991. Od počátku byla umístěna v budově základní školy.
K jedné malé třídě náležela malá šatna, umývárna, toalety. Školní výdejna jídel byla umístěna v suterénu v budově OÚ, kam děti na obědy přecházely. Vedle jídelny se nacházela třída MŠ, odloučené pracoviště, kde byla od roku 1997  třída pro děti se speciálnímim potřebami, později třída pro předškolní děti. Třída byla zřízena z důvodů  malých  prostor pro děti v budově ZŠ
 V říjnu roku 2008 začala rekonstrukce a přístavba celé školy. V květnu 2009 byla stavba dokončena a mateřská škola se nastěhovala již do nových a vyhovujících prostor.
Spolupráce s obcí, která je zřizovatelem, je na výborné úrovni.

 

PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Věcné podmínky

Mateřská škola má v současné době dostatečně velké prostory, které vyhovují hygienickým předpisům.
Uspořádání třídy a herny umožňuje dětem dostatek pohybu a vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem. 
Dětský nábytek, zařízení toalet, umývárny, lůžka pro odpočinek jsou přizpůsobeny  počtu dětí a odpovídají  antropometrickým požadavkům.V letošním školním roce byl zrenovován nábytek ve třídě.
Šatna je vybavena novým nábytkem, věšáčky a policemi na uložení oblečení. Naším dalším cílem je vytvoření klidového koutku v ložnici.Umístit sem  nový nábytek pro
televizi, knihy a dětskou sedací soupravu pro odpočinek a relaxaci. Dle finančních možností.
Hračky,  pomůcky a náčiní odpovídá počtu dětí a je průběžně obnovováno.Většina hraček je dětem dostupná, mohou si je samy brát i  ukládat podle vytvořených pravidel.
Děti se podílí na výzdobě interiéru svými výtvory, které jsou jim i rodičům dostupné.
Školní zahrada přímo s MŠ nesousedí. Děti musí přejít místní komunikaci, kde je třeba vždy zajistit bezpečnost dětí. Na zahradě není zatím prostor pro umístění hraček a pomůcek na pískoviště. Jsou využívány průlezky a houpačky.|Je třeba opravit dřevěné lavičky, křesílka a stůl. Byl částečně zničen živý plot, který chránil zahradu před hlukem a prachem. Je nutno v letošním roce vysadit nové keře.
Všechny  vnitřní prostory MŠ splňují  bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, týkajících se např. čistoty, teploty, osvětlení, hlučnosti, světla apod.obrazek-02.jpg

 

 

 

 

pokračování